Duyurular

Etkinlikler

» TRT Antalya Radyosu
» Jüri Üyelikleri
» Antalya Mimarlar Odası 13. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması
» Antalya Mimarlar Odası Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
» Yörüklerde Çadır Mimarisi
» ANSİAD Girişimcilik Günleri
» İleri Teknoloji Entegre Asma Tavan Sistemleri
» ULUSLARARASI ESTETİK SEMPOZYUMU
» “Süreklilik: İki Nokta Yedi Rota”
» “Bakmak Görmek”
» Öğrencilerimizi kutluyoruz
» Sürdürülebilirlik Semineri

Haberler

» Mimarlık Fakültesi 2017-2018 dereceye giren öğrencilerimiz

Misyon

Anadolu’nu derin kültürel altyapısını keşfeden ve bunları günümüz ihtiyaçları ile sentezleyerek evrensel ölçekte geçerliliği olan özgün mimari değerleri türetebilen, yerellikten beslenirken evrensel bir düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mimari tasarımı kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar yetiştirmek.

Vizyon

Dünya ölçeğinde doğal, tarihsel ve kültürel hazine olan Antalya'da evrensel ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip, dünyamızın ve ülkemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mimari boyutlarına akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, çağımızda ilgi odağı haline gelen yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yapılı çevrenin tasarlanması ve inşa edilmesi problemlerine yerel kültürel altyapıdan beslenen çözümler üretebilen meslek insanları yetiştirmek için gerekli lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma vb. olanaklara sahip bir Mimarlık Bölümü.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Mimarlık Fakültesi (2. kat), Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs-ANTALYA/TÜRKİYE
Tel:
Tel: