AKADEMİK PERSONEL

bolum
AKADEMİK KADRO
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAKIR (Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı Bşk. V.)
e-posta: ibakir@akdeniz.edu.tr tel: +90 242 2274400 dahili: 4461
Doç. Dr. Kemal Reha KAVAS (Dekan Yardımcısı, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
e-posta:krkavas@gmail.com tel: +90 242 2274400 dahili: 4462
Doç. Dr. Hacer MUTLU DANACI (Bölüm Başkan Yrd., Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı)
e-posta:hacermutlu@gmail.com tel: +90 242 2274400 dahili: 4463
Doç. Dr. İlknur AKINER
e-posta:ilknurakiner@gmail.com tel: +90 242 2274400 dahili: 4467
Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU  (Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı)
e-posta:ormecioglu@akdeniz.edu.tr tel: +90 242 2274400 dahili 4466
Dr. Öğretim Üyesi İkbal ERBAŞ
e-posta:iboyacilar@gmail.com  tel: +90 242 2274400 dahili: 4465
Dr. Öğretim Üyesi Meryem Elif ÇELEBİ KARAKÖK
e-posta:melifcelebi@hotmail.com tel: +90 242 2274400 dahili: 4464

Öğr. Gör. Ayşe ŞEKERCİ e-posta: sekerci.ayse@gmail.com     tel: +90 242 2274400 dahili: 4468

Arş.Gör. Ayşe YILDIRIM  e-posta: ayse_y_07@hotmail.com tel: +90 242 2274400 dahili: 4468

Arş. Gör. Sezen Başak ÖZÜNUR  e-posta: basakozunur@gmail.com   tel: +90 242 2274400 dahili: 4468

Arş. Gör. Şerife İNCEDEMİR e-posta: serifeincedemir@gmail.com tel: +90 242 2274400 dahili: 4468

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı olarak Bölümümüz derslerine katkı sağlamakta olan meslektaşlarımız:
(alfabetik sırası ile)

Ahmet BIÇAKLI
Başak KARAKAYA
Berk SAATÇİ
Bilal ATEŞ
Cahit TOLUNAY
Ebru MANAVOĞLU
Emrah EYİLER
Funda ALYANAK KAYA
Hacer ÖZ
Hafize HADİMİOĞLU
Nilgün İNCE
Okan KOLOĞLU
Onur EROĞUZ
Onur KURT
Özge KÖKSAL
Sadık Gökhan EKİNCİ
Seval GELEN
Şevket ALTINDAL
Ümit YETGİN AYKAÇ
Zeki BELLİKLİ

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı olarak Bölümümüz derslerine katkı sağlamış olan meslektaşlarımız:
(alfabetik sırası ile)

Alper ÖDEN
Eşref YETKİN (Saygıyla anıyoruz)
İsa ÇAL
Melike ÖDEN
Nail ATASOY
Ümit AKYILDIZ
Zeynep Melike ATAY
Bölüm Sekreteri:
Arzu GÜRBÜZ e-posta: arzugurbuz@akdeniz.edu.tr   tel: + 90 242 2274400 dahili: 4460

Misyon

Anadolu’nu derin kültürel altyapısını keşfeden ve bunları günümüz ihtiyaçları ile sentezleyerek evrensel ölçekte geçerliliği olan özgün mimari değerleri türetebilen, yerellikten beslenirken evrensel bir düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mimari tasarımı kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar yetiştirmek.

Vizyon

Dünya ölçeğinde doğal, tarihsel ve kültürel hazine olan Antalya'da evrensel ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip, dünyamızın ve ülkemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mimari boyutlarına akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, çağımızda ilgi odağı haline gelen yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yapılı çevrenin tasarlanması ve inşa edilmesi problemlerine yerel kültürel altyapıdan beslenen çözümler üretebilen meslek insanları yetiştirmek için gerekli lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma vb. olanaklara sahip bir Mimarlık Bölümü.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Mimarlık Fakültesi (2. kat), Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs-ANTALYA/TÜRKİYE
Tel:
Tel: