MİMARLIK BÖLÜMÜ'NÜN ULUSLARARASI TASARIM YARIŞMASINDA BAŞARISI
Uluslararası Tasarım Yarışmasında Öğretim Üyelerimize İki Ödül  

Bolu Belediye Başkanlığı ile TÜRKSOY  ( Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı )  koordinatörlüğünde organize edilen ortakçıl Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması’nda Üniversitemiz  öğretim elemanları iki ödül aldılar. Bölümümüzden Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR ile Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden  Uzman ve Usta Öğrt. Murat OĞUZ un (Meret OVEZOV- Heykeltıraş) ekibinin projesi  İKİNCİLİK Ödülüne, ayrıca Bölümümüz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR ile Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özcan ÖZKARAKOÇ un  (Heykeltıraş) ekibinin projesi de BİRİNCİ MANSİYON Ödülüne layık görülmüştür.

http://www.koroglufestivali.com.tr/wp-content/uploads/2016/08/YARI%C5%9EMA-SONU%C3%87LARI-%C3%96ZET-T%C3%9CRK%C3%87E.pdf

http://www.milliyet.com.tr/koroglu-heykeli-yarismasinda-kazak-ekibin-bolu-yerelhaber-1519532/

http://www.turksoy.org/…/koroglu-heykeli-ve-kaide-binasi-ul…

http://www.bolu.bel.tr/haber/4780/17/

0

Misyon

Anadolu’nu derin kültürel altyapısını keşfeden ve bunları günümüz ihtiyaçları ile sentezleyerek evrensel ölçekte geçerliliği olan özgün mimari değerleri türetebilen, yerellikten beslenirken evrensel bir düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mimari tasarımı kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar yetiştirmek.

Vizyon

Dünya ölçeğinde doğal, tarihsel ve kültürel hazine olan Antalya'da evrensel ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip, dünyamızın ve ülkemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mimari boyutlarına akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, çağımızda ilgi odağı haline gelen yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yapılı çevrenin tasarlanması ve inşa edilmesi problemlerine yerel kültürel altyapıdan beslenen çözümler üretebilen meslek insanları yetiştirmek için gerekli lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma vb. olanaklara sahip bir Mimarlık Bölümü.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus-ANTALYA tel: 0242 310 62 93
Tel: +90 242 227 6293
Tel: +90 242 227 4215