AKADEMİK PERSONEL

bolum

AKADEMİK KADRO

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR (Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı Bşk. V.)
e-posta: ibakir@akdeniz.edu.tr tel: 0 242 3106293 dahili:6293

Doç. Dr. Kemal Reha KAVAS (Dekan Yardımcısı, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)
e-posta:krkavas@gmail.com tel: 0 242 310 6216 dahili: 6216

Doç. Dr. Hacer MUTLU DANACI (Bölüm Başkan Yrd., Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanı)
e-posta:hacermutlu@gmail.com tel: 0 242 3104203 dahili: 4203

Doç. Dr. İlknur AKINER (Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanı)
e-posta:ilknurakiner@gmail.com tel: 0242 310 6286 daili 6286

Yrd. Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
e-posta:ormecioglu@akdeniz.edu.tr tel: 0 242 310 62 95 dahili 6295

Yrd. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ
e-posta:iboyacilar@gmail.com  tel: 0 242 310 6228 dahili: 6228

Yrd. Doç. Dr. M. Elif ÇELEBİ KARAKÖK
e-posta:melifcelebi@hotmail.com tel: 0 242 310 4218 dahili: 4218

Arş.Gör. Ayşe YILDIRIM (ÖYP)

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı olarak Bölümümüz derslerine katkı sağlamış olan meslektaşlarımız:

(soyadı alfabetik sırası ile)

Ümit AKYILDIZ, İç Mimar

Nail ATASOY, Mimar

Zeynep ATAY, Mimar

Bilal ATEŞ, Mimar

Zeki BELLİKLİ, Mimar

İsa ÇAL, Y.Mimar

Onur EROĞUZ, Mimar

Emrah EYİLER, Mimar

Hafize HADİMİOĞLU, Y.Mimar

Okan KOLOĞLU, Mimar

Özge KÖKSAL, Mimar

Onur KURT, Mimar

Dr. Ebru MANAVOĞLU, Şehir Plancısı

Alper ÖDEN, Y.Mimar

Melike ÖDEN, Y.Mimar

Cahit TOLUNAY, Mimar

Eşref YETKİN, Mimar (Saygıyla anıyoruz)

Bölüm Sekreteri:

Habibe BEKEN, İletişim: (0242) 227 4215

Misyon

Anadolu’nu derin kültürel altyapısını keşfeden ve bunları günümüz ihtiyaçları ile sentezleyerek evrensel ölçekte geçerliliği olan özgün mimari değerleri türetebilen, yerellikten beslenirken evrensel bir düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mimari tasarımı kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar yetiştirmek.

Vizyon

Dünya ölçeğinde doğal, tarihsel ve kültürel hazine olan Antalya'da evrensel ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip, dünyamızın ve ülkemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mimari boyutlarına akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, çağımızda ilgi odağı haline gelen yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yapılı çevrenin tasarlanması ve inşa edilmesi problemlerine yerel kültürel altyapıdan beslenen çözümler üretebilen meslek insanları yetiştirmek için gerekli lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma vb. olanaklara sahip bir Mimarlık Bölümü.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus-ANTALYA tel: 0242 310 62 93
Tel: +90 242 227 6293
Tel: +90 242 227 4215